2020 year-end party

2020 year-end party

Tiệc tri ân cho toàn bộ cbcnv công ty Fabchem vina