Kiểu dáng

Bao Jumbo thân ống


Phần vải thân túi hình ống được may cùng 1 tấm vải phía trên và 1 tấm vải phía dưới để hoàn thành hình túi.

Đây là loại túi thông dụng và tùy theo hình dạng của vải đáy và miệng túi mà túi sẽ có hình vuông hoặc hình tròn.