Kiểu dáng

Bao jumbo U-panel


Sản phẩm được tạo thành bởi mảnh thân dài may cùng hai thân ngắn A và B. Sản phẩm có ưu điểm đó là sau khi đổ đầy vẫn duy trì đươc hình dạng vuông góc . Có thể tạo thành các sản phẩm phổ biến hoặc theo các sản phẩm chống phình