Chức năng

Chức năng chống phình


CHỐNG PHÌNH: Chống phình có kĩ năng duy trì hình dạng vuông góc của bao