Ban lãnh đạo

Mr Kang Gi Bong

Tổng Giám Đốc

Mr Kwon Young Dae

Giám đốc sản xuất

Mr. Kang ShangHyun

Giám đốc kinh doanh