Tin tức

Huấn luyện và diễn tập PCCC năm 2021


Nhằm tăng cường kiến thức pháp luật về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng như thực hành trong công tác PCCC, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, bảo vệ tài sản của công ty và tính mạng con người, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về PCCC, những kỹ năng cần thiết tự bảo vệ và xử lý sự cố khi có sự cố cháy, nổ xảy ra , Ngày 26/3/2021 công ty Fabchem Vina đã kết hợp với Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Phú Thọ, tổ chức huấn luyện và diễn tập phương án PCCC cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Thành phần tham dự gồm có CBCNV thuộc đội PCCC cơ sơ của công ty, giảng viên của phòng cảnh sát pccc công an tỉnh phú thọ.

Tại buổi tập huấn, Đội PCCC cơ sở được nghe giảng viên của phòng cảnh sát PCCC phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cũng như các hoạt động thực tế trong công tác PCCC, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về PCCC, cách sử dụng các loại chữa cháy bằng nước, bọt khí, bình khí CO2, bình chữa cháy bằng bột để dập tắt đám cháy tại chỗ và cách thức xử lý nhanh các tình huống cháy, có thể xảy ra; cách xử lý cứu hộ, cứu nạn,…cách bảo dưỡng định kỳ hệ thống trang thiết bị PCCC để đảm bảo luôn hoạt động tốt và sẵn sàng phục vụ hoạt động PCCC trong Ban.
<p style=”font-weight: 400;”>Sau phần học lý thuyết, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các học viên đã thực hành sử dụng các phương tiện bình chữa cháy bằng nước, bình bột, bình khí  CO2 để dập tắt đám cháy./.</p>