Chứng chỉ

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một hệ thống gồm tất cả các tiêu chuẩn quốc tế, nó được hình thành dựa trên kinh nghiệm của các nhà quản lý thành công nhất trên thế giới. Đến nay, hơn 160 quốc gia là thành viên của ISO. Trụ sở chính của ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Việt Nam là nước thứ 77 tham gia hệ thống tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn ISO được dịch sang tiếng Việt với tên “Tiêu chuẩn Việt Nam” (TCVN)

SO được áp dụng trên toàn thế giới với các tiêu chuẩn về thương mại và công nghiệp.

Hiện nay, Fabchem Vina đã sở hữu các chứng chỉ ISO 9001: 2005 về hệ thống dây chuyền chất lượng, ISO 14001: 2005 về hệ thống quản lý môi trường và đang triển khai để nhận chứng chỉ sản phẩm FSSC 22000 . Điều này cho thấy Fabchem Vina hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng cao, phù hợp với xu thế chung trên thế giới.